Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|APP| Ứng dụng Google Photos đã tự nhận biết ảnh đã đồng bộ và giải phóng bộ nhớ cho điện thoại.

 ൩. Dung lượng sử dụng còn lại được đa số người dùng quan tâm, khi mà nhu cầu quay phim và chụp ảnh ngày càng cao. Trong khi đó một số dòng điện thoại ở phân khúc cao cấp không cho phép lắp thêm thẻ nhớ bên ngoài.

൩. Đồng bộ kho ảnh từ điện thoại lên các dịch vụ lưu trữ điện toán tỏ rõ sức mạnh: nhanh, chất lượng, miễn phí, hoặc trả tiền rất rẻ.
൩.  Google Photos xuất bản đã lâu trên các kho ứng dụng của iOS và Android, giúp đồng bộ ảnh từ điện thoại lên điện toán đám mây của Google mà không giới hạn dung lượng sử dụng và chất lượng.

൩. Tính năng |Trợ lý| đáng quan tâm hơn cả, cho phép thực hiện ghép ảnh, tạo ảnh động, video, nhóm ảnh theo vị trí hoặc khuôn mặt, vật nuôi, đề xuất ảnh cách điệu,... 

൩. Đặc biệt hơn, kiểm tra ảnh đã được đồng bộ lên đám mây và giải phóng bộ nhớ ảnh của điện thoại, với tính năng này bạn luôn có đủ không gian bộ nhớ cho các hoạt động của mình.

Tải ứng dụng trên Apple Store 
Tải ứng dụng trên Android