[Tiện ích] Tạo phòng họp trực tuyến Video, Audio chưa đến 10 giây

# Bạn truy cập vào địa chỉ https://appear.in/
# Nhấn vào Start với tên mặc định hoặc nhập tên bạn muốn.


# Nhấn vào nút [Copy Link] để chia sẽ với thành viên muốn tham gia cuộc trao đổi
# Trên máy tính người nhận được link này sẽ dán vào trình duyệt để kết nối đến phòng họp
# Trên điện thoại, các bạn tải ứng dụng appear.in về để thực hiện việc kết nối