Tìm kiếm trang này

[Phân tích] Made in Viet Nam và các mức trí tuệ trong sản phẩm công nghệ

# Made in VietNam mức thấp nhất đó lắp đặt thành phẩm tại Việt Nam
# Giá trị một sản phẩm đó là bao nhiêu lượng chất xám của một công ty, tổ chức hoặc cá nhân được đưa vào sản phẩm đó.
# Một kiến trúc vi xử lý của IBM giá trị của nó được biểu hiện bằng: bản thiết kế, bản đăng ký sở hữu trí tuệ, độc quyền sở hữu... công nghệ màn hình retina thuộc sở hữu của Apple nhưng lại được đặt sản xuất tại Samsung.
# Một công ty Hàn Quốc đầu tư nhà máy vào Việt Nam cũng cho ra thị trường một sản phẩm Made in VN, như Samsung được sản xuất tại nhà máy Thái Nguyên chẳng hạn.
# Bao nhiêu chi tiết thiết kế được người Việt Nam làm ra trong một sản phẩm điều đó rất quan trọng. Trí tuệ Việt nằm trong sản phẩm Việt.
# Đôi khi sáng tạo đơn giản chỉ là kết nối mọi thứ với nhau theo cách tốt nhất có thể.
# Người tiêu dùng trong một quốc gia được lợi khi quốc gia đó làm chủ được công nghệ sản xuất những chi tiết cơ bản. Nếu một chi tiết cơ bản do công ty A sản xuất, công ty B mua về để lắp ghép sẽ làm chi tiết cơ bản đó chịu hai lần tính lãi cho hai công ty A và B.
# Ba mức trí tuệ trong sản phẩm: 
- Gia công tầm thường: chỉ kết nối và thiết kế khung hộp.
- Tầm trung: đưa vào một số chi tiết cơ bản thuộc sở hữu.
- Tầm cao: chủ sở hữu tất cả chi tiết cơ bản (ai tham gia sản xuất không quan trọng, thường là thông qua đấu thầu cạnh tranh)
# Cơn sốt so sánh sản phẩm BPhone, iPhone, Samsung và mới đây người ta bắt đầu so sánh BPhone với Xiaomi.