Công nghệ điện toán đám mây và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

# Công nghệ thông tin ngày trở nên không thể thiếu trong các tổ chức, doanh nghiệp.
# Điện toán đám mây - cloud computing là giải pháp công nghệ cho phép phân phối như dịch vụ qua internet: hạ tầng(IaaS), nền tảng(PaaS) và phần mềm(SaaS).
# Dùng chừng nào trả tiền chừng đó là một yếu tố tạo nên tiết kiệm. Doanh nghiệp cần 1GB bộ nhớ để lưu trữ tài liệu thì trả tiền tương ứng, không cần đầu tư ổ đĩa lên đến vài trăm GB.
# Không cần trả tiền cho toàn bộ bản quyền phần mềm khi bạn chỉ sử dụng chúng vài lần, nhu cầu chừng nào thì trả tiền tương ứng đó là cách tiết kiệm trên nền tảng này.
# Thuê máy chủ ảo (Virtual Private Server -VPS): công ty của bạn cần đầu tư một máy chủ để đặt trang web, dữ liệu hoặc nghiên cứu. Đối với người dùng không có khác biệt so với máy chủ vật lý, VPS thuộc về công ty cung cấp dịch vụ; công ty của bạn có thể trả tiền để được sử dụng theo giờ, tháng hoặc năm và dừng dịch vụ khi nào bạn muốn.
# Chuyên môn hóa cũng góp phần giảm chi phí, bạn không cần đội ngũ nhân viên kỹ thuật để bảo dưỡng và vận hành hệ thống bởi vì việc đó thuộc về công ty cung cấp dịch vụ điện toán.


Click to scan this page

Related Posts

No comments: