Tìm kiếm trang này

GPU sẽ quan trọng hơn CPU

Graphics Processing Unit: GPU
Central Processing Unit: CPU

Càng ngày vai trò của Card màn hình quan trọng trong lập trình, một số bài toán cần đến bộ xử lý đồ họa.

Ngoài việc hỗ trợ cho thực hiện các ứng dụng đồ họa như game, ứng dụng xử lý ảnh,... GPU được sử dụng trong lập trình giải mã, mã hóa dữ liệu.


(GPU đã được khai thác đến 99% khi sử dụng để xử lý tạo ra đồng tiền điện tử bitcoin, litecoin,...)