Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Con người ngày càng khát thông tin


  • Thời gian sử dụng máy tính của mỗi người tăng dần.
  • Có thứ gì mà khiến mọi người dành nhiều thời gian cho máy tính đến vậy.
  • Với nguồn tin phong phú hơn các kênh truyền thống như báo, đài. Mạng internet với các công cụ truyền thông tin mạnh mẽ, nhiều nguồn cấp "tự nhiên" từ cộng đồng đã đang thỏa mãn cơn khát thông tin vốn là nhu cầu bản chất của con người.
"Một trang web có bố cục đơn giản, ít hiệu ứng, giàu nội dung và tri thức" sẽ chiếm ưu thế trong tương lai."