Lễ hội halloween và vài thứ bạn chưa biết

Jack là nhân vật chính trong lễ hội (có tên Ireland thì từ ngữ “Jack-ó-lanterns” ). Anh này khi chết không được lên thiên đường và cũng khôn...