|Tính năng| Zalo đã dẫn trước Facebook trong việc đăng nhập trên máy tính sử dụng mã quét QR

൩. Khác với Facebook khi sinh ra đã là mạng xã hội (Social Network), Zalo là một ứng dụng OTT, viết tắt của cụm từ Over the top là thuật ngữ...