Mã nguồn ứng dụng Calculator của Windows được chia sẻ trên github

Microsoft chính thức công bố mã nguồn mở ứng dụng máy tính Calculator của họ lên trang Github. Điều này cũng có nghĩa cho phép cộng đồng nhà...