Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Việt Nam và cuộc chơi "thuế tối thiểu" toàn cầu

Thời điểm áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đã rất gần. Các hội thảo, họp bàn về chủ đề này liên tục diễn ra trong hai tuần qua. Dẫu vậy vẫn c...

Khoa học và đời sống: Ban hành chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030. Chiến lược xá...

Google tôn vinh bánh mì Việt Nam

Bánh mì hay bánh mì thịt là một loại bánh mì xuất phát từ Việt Nam. Trong ẩm thực Việt Nam, nó cũng đề cập đến một loại baguette thường ph...