Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Vì sao người Viking rời khỏi Greenland?

Người Viking đột ngột biến mất khỏi Greenland vào giữa thế kỷ 15, khoảng 400 năm sau khi đến khu vực này. Lý do người Viking từ bỏ một khu đ...