TED: Tại sao vũ trụ lại kỳ lạ đến thế

Bài nói của tôi: "Sự kỳ quặc của khoa học: kỳ lạ hơn ta có thể tưởng." "Kỳ lạ hơn ta có thể tưởng tượng", theo lời của ...