Rạng sáng ngày 9-10 Việt Nam đón đỉnh mưa sao băng Draconids

Mưa sao băng Draconids thường chỉ ôn hòa với 10 ngôi sao băng mỗi giờ, nhưng cũng có lúc phun lửa dữ dội với hàng ngàn sao băng/giờ. Theo kế...