Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Nghèo có thể di truyền: Cha mẹ nghèo rất khó cho con thừa hưởng kiến thức và tầm nhìn!

Nội hàm thực sự của nghèo đói là cha mẹ không bao giờ có thể cho con cái những thứ mà bản thân họ không có, ngoài xe hơi và nhà cửa, nó còn ...

[Quan điểm 20/11] Nhà giáo trong mắt tôi nó vẫn giữ nguyên chất như thuở ban đầu

Bạn là giáo viên bạn từng cảm thấy: # Nhà giáo không còn cao quý nữa, nếu vậy bạn đã hoàn toàn sai bởi vì bản chất người giáo viên không hề ...