New Zealand truyền điện không dây qua không khí

Công ty điện Powerco của New Zealand sẽ xây dựng mạng lưới thử nghiệm truyền điện không dây qua không khí dựa vào chùm tia vi sóng. Đây là b...