Tìm kiếm trang này

Bụi mịn PM2.5 là gì? tác hại của chúng đến sức khỏe chúng ta.

Bụi PM2.5 là vật chất dạng hạt trôi nổi trong không khí với đường kính bằng 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn. PM2.5 rất nhỏ, nó có thể bị hấp thụ v...