-->

Thước phim ghi được khi quay máy quay Gopro 1800 vòng/phút

Một Youtuber có tên  Mr. Michal  đã làm thực nghiệm quay phim bằng cách gắn máy quay trên một máy tiện với tốc độ từ 14 đế...