Thước phim ghi được khi quay máy quay Gopro 1800 vòng/phút

Một Youtuber có tên Mr. Michal đã làm thực nghiệm quay phim bằng cách gắn máy quay trên một máy tiện với tốc độ từ 14 đến 1800 vòng/phút.

Related Posts

Không có nhận xét nào: