Chú chó nổi tiếng của văn học hiện thực 1945-1954

Chú chó nổi tiếng của văn học hiện thực 1945-1954 Vàng trong Lão Hạc không xuất hiện với hình dáng, màu lông, tập tính. Thay vào đó, Vàng xu...