-->

Thời gian học trên truyền hình VTC cho học sinh trong thời gian chờ dịch Covid19

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút, phát sóng vào 3 khung giờ sáng, chiều, tối, Cụ thể trên: Kênh truyền hình VTC8 : https://portal.vtc.gov.vn/liv...