Thời gian học trên truyền hình VTC cho học sinh trong thời gian chờ dịch Covid19

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút, phát sóng vào 3 khung giờ sáng, chiều, tối, Cụ thể trên:
Kênh truyền hình VTC8: https://portal.vtc.gov.vn/live/

+10:30 dành cho khối lớp 5;
+14:30 cho Lớp 9
+19:00 cho Lớp 11.

Trên Kênh truyền hình VTC11: https://portal.vtc.gov.vn/live/
+ 9h dành cho khối lớp 5;
+14h dành cho khối lớp 9;
+21h dành cho khối lớp 11.


Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể theo dõi trực tuyến trên ứng dụng VTC Now