Thời gian học trên truyền hình VTC cho học sinh trong thời gian chờ dịch Covid19

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút, phát sóng vào 3 khung giờ sáng, chiều, tối, Cụ thể trên:
Kênh truyền hình VTC8: https://portal.vtc.gov.vn/live/

+10:30 dành cho khối lớp 5;
+14:30 cho Lớp 9
+19:00 cho Lớp 11.

Trên Kênh truyền hình VTC11: https://portal.vtc.gov.vn/live/
+ 9h dành cho khối lớp 5;
+14h dành cho khối lớp 9;
+21h dành cho khối lớp 11.


Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể theo dõi trực tuyến trên ứng dụng VTC Now

Related Posts

Không có nhận xét nào: