Sau tháng 12 năm 2020, Flash Player sẽ không còn hỗ trợ trên Chrome

Hôm nay, Adobe đã công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ Flash vào cuối năm 2020. Trong 20 năm, Flash đã giúp định hình cách bạn chơi trò chơi, xem v...