Dự án máy thở khẩn cấp của MIT với thiết kế nguồn mở

Thiết kế nguồn mở Theo sát dự án tại đây  https://e-vent.mit.edu/ Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi(MIT -Massachusetts Institute ...