Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Học tập: Chế tạo nhà thông minh–phần 1

[Nắm bắt vài khái niệm] IoT: viết tắt của chữ Internet Of Things, ý nói rằng thứ gì cũng được kết nối vào internet (tivi, tủ lạnh, xe hơi, ...