Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

|Develop| Module z-wave sigma sử dụng để tạo nên thiết bị nhà thông minh

1. Mô-đun ZM5101 - Là một vi điều khiển kết hợp với bộ thu phát Z-Wave - Kích thước 8x8mm, lý tưởng cho các thiết bị có kích thước nhỏ. ൹. Ứ...