Elon Musk vừa có một nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Nature về phân loại ưu tiên người cần tiêm vaccine

Bắt đầu từ chuyện Tesla và SpaceX muốn mở cửa xuyên đại dịch Trở lại với nghiên cứu mới về COVID-19. Nó đã được thực hiện bởi một nhóm gồm 3...