Sau tháng 12 năm 2020, Flash Player sẽ không còn hỗ trợ trên Chrome

Hôm nay, Adobe đã công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ Flash vào cuối năm 2020. Trong 20 năm, Flash đã giúp định hình cách bạn chơi trò chơi, xem v...

Không phải Chrome, Firefox Quantum mà Puffin mới là trình duyệt web nhanh nhất

൩. Trình duyệt Puffin có tốc độ duyệt trang web rất ấn tượng hơn hẵn các trình duyệt hiện tại như Edge, Chrome và Firefox. ൩. Trình duyệt nà...

|Chrome, Egde|Nhân viên Microsoft lựa chọn trình duyệt nào khi trình duyệt của họ Egde bị lỗi.

൩. Trong một cuộc giới thiệu của Microsoft về tính năng mới trên nền tảng điện toán Azure và nhân viên của họ đã gặp phải lỗi do trình duyệt...

|Công cụ| Làm sạch trình duyệt Chrome bằng công cụ vừa xuất bản của Google

Google vừa bổ sung công cụ tăng cường bảo mật cho trình duyệt của mình Chrome trên Windows #chrome #extensions A post shared by vtmsolutions...