Tìm kiếm trang này

Cho thuê dịch vụ IT

Thiết bị Phần cứng thuộc sở hữu bên cho thuê và được lắp máy khách hàng. Một phần mềm được cài đặt cùng với phần cứng và kết nối đến tài kho...