Tìm kiếm trang này

Gio Linh, Quảng Trị: Đấu 46 lô đất, bị bỏ cọc hết 41 lô

Một địa phương tại tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu giá 46 lô đất ở nông thôn, kết quả trúng đấu giá cao kỷ lục. Thế nhưng, sau khi đấu giá trúng,...