Suốt hàng thế kỷ qua, con người vẫn luôn tự hỏi bản thân: Chúng ta tồn tại vì điều gì? Công thức của Albert Einstein

 Mọi thứ chúng ta làm trong cuộc đời đều có nguyên do. Vì thế, suốt hàng thế kỷ qua, con người vẫn luôn tự hỏi bản thân: Chúng ta tồn tại v...