Tìm kiếm trang này

Solar: Sự khác nhau cơ bản giữa Inverter hòa lưới, Inverter bán tải và Inverter độc lập

Inverter là một thiết bị điện tử có chức năng chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) từ các tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều (AC) có thể sử dụng trực tiếp trong gia đình hoặc bán lại cho lưới điện quốc gia.

Có ba loại inverter phổ biến là inverter hòa lưới, bán tải và độc lập. Mỗi loại inverter có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng khác nhau.

# Inverter hòa lưới

"Thiếu thì bù từ lưới cho đủ công suất tiêu thụ, t
hừa thì đẩy ra lưới"

Inverter hòa lưới là loại inverter phổ biến nhất hiện nay. Inverter hòa lưới có chức năng chuyển đổi dòng điện một chiều từ các tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều có cùng tần số và điện áp với lưới điện quốc gia.

Ưu điểm của inverter hòa lưới:
-Chi phí đầu tư thấp
-Dễ dàng lắp đặt
-Có thể đẩy lượng điện dư lên lưới điện quốc gia

Nhược điểm của inverter hòa lưới:
-Không thể sử dụng khi mất điện lưới
-Có thể ảnh hưởng đến chất lượng điện lưới quốc gia nếu hệ thống điện mặt trời quá lớn

# Inverter bán tải

"Thiếu thì bù từ lưới cho đủ công suất tiêu thụ, thừa thì bỏ"

Inverter bán tải là loại inverter có khả năng chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều có cùng tần số với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, inverter bán tải chỉ có thể hoạt động khi có điện lưới. Khi mất điện lưới, inverter sẽ ngừng hoạt động.

Ưu điểm của inverter bán tải:
-Không thể sử dụng khi mất điện lưới
-Không ảnh hưởng đến chất lượng điện lưới quốc gia

Nhược điểm của inverter bán tải:
-Chi phí đầu tư cao hơn inverter hòa lưới
-Khó lắp đặt hơn inverter hòa lưới
-Không thể đẩy lượng điện dư lên lưới điện quốc gia

# Inverter độc lập

"Hệ thống điện tự cung tự cấp, thừa thì lưu trữ ắc quy hoặc bỏ, thiếu thì tắt bớt thiết bị để giảm công suất tiêu thụ"

Inverter độc lập là loại inverter không cần kết nối với lưới điện quốc gia. Inverter độc lập có chức năng chuyển đổi dòng điện một chiều từ các tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện xoay chiều để sử dụng trực tiếp trong gia đình hoặc lưu trữ trong ắc quy.

Ưu điểm của inverter độc lập:
-Có thể sử dụng khi mất điện lưới
-Không ảnh hưởng đến chất lượng điện lưới quốc gia
-Có thể lưu trữ điện trong ắc quy để sử dụng khi mất điện lưới

Nhược điểm của inverter độc lập:
-Chi phí đầu tư cao hơn inverter hòa lưới và inverter bán tải
-Khó lắp đặt hơn inverter hòa lưới và inverter bán tải
-Không thể đẩy lượng điện dư lên lưới điện quốc gia

 # Inverter Hybird
"Hệ thống kết hợp giữa (Hoà lưới và Độc lập) hoặc (Bán tải và Độc lập)"

Ưu điểm của inverter hybrid:
-Có thể sử dụng cả khi có điện lưới và khi mất điện lưới
-Có thể đẩy lượng điện dư lên lưới điện quốc gia
-Có thể lưu trữ điện trong ắc quy hoặc sử dụng trực tiếp

Nhược điểm của inverter hybrid:
-Chi phí đầu tư cao hơn inverter hòa lưới và inverter bán tải
-Khó lắp đặt


Lựa chọn loại inverter phù hợp

Lựa chọn loại inverter phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện sử dụng của từng hộ gia đình hoặc doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn sử dụng điện mặt trời để tiết kiệm chi phí điện năng và có thể bán lại điện dư lên lưới điện quốc gia, thì inverter hòa lưới là lựa chọn phù hợp.

Nếu bạn muốn sử dụng điện mặt trời để sử dụng khi mất điện lưới, thì inverter bán tải hoặc inverter độc lập là lựa chọn phù hợp.

Nếu bạn muốn sử dụng điện mặt trời để sử dụng trong những khu vực không có lưới điện quốc gia, thì inverter độc lập là lựa chọn duy nhất.