Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Sắp diễn ra "nhật thực lai" hiếm gặp

Hiện tượng độc đáo kết hợp giữa nhật thực một phần, toàn phần và nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới.


Video: Space