Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

AI: ERP low-code là gì?

ERP low-code là một nền tảng phát triển phần mềm theo mô hình thiết kế hợp lý và thảo luận đơn giản, cung cấp một cách để phát triển phần mềm nhanh chóng, hiệu quả và không cần nhiều sự thay đổi. Để thực hiện, nhà phát triển chỉ cần sử dụng các thành phần cấu trúc thiết kế sẵn có và lựa chọn các công cụ mà họ cần để tạo ra một sản phẩm phần mềm có thể sử dụng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực, và cho phép nhà phát triển phát triển các ứng dụng phần mềm một cách nhanh chóng và thời gian.

Low code là một công nghệ phần mềm mà giúp các nhà phát triển phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình dễ hiểu, như là các thành phần, biểu mẫu, v.v. Low code là một phần của các hệ thống ERP và có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng đa nền tảng trong các doanh nghiệp. Nó cũng giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như web, di động, máy tính bảng, IoT và nhiều hơn nữa.