Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Mạ vàng dựa vào thuỷ ngân thuộc công nghệ thời cổ đại

Mạ vàng dựa vào thuỷ ngân

Kỹ thuật mạ vàng của người cổ đại vô cùng tinh vi.

Ngay từ thời cổ đại, công nghệ mạ vàng đã được ứng dụng rộng rãi cho nội thất, đặc biệt là nội thất nhà thờ và tượng đài của các nhân vật tôn giáo trên khắp thế giới. Các thợ kim hoàn trong thời kỳ đó đã sử dụng thuỷ ngân để mạ vàng cho nhiều đồ vật. Đáng chú ý, chất lượng mà các sản phẩm làm ra trong thời kỳ này tinh vi đến mức mà nhiều công nghệ hiện nay cũng chưa thể vượt qua.