Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Hình ảnh mới nhất về vụ nổ cầu Crimea từ vệ tinh Maxar

#Satelliteimagery hôm nay lúc 11:01 sáng theo giờ địa phương sau vụ nổ làm hư hỏng cây cầu #Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. 

Thiệt hại rõ ràng trên nhịp cầu có phương tiện giao thông và nhịp có đường sắt.