Tết Tàu hay Tết Ta?

Nhiều nhà nghiên cứu bảo: Thời cổ đại có 2 chủng tộc sống trên lãnh thổ Tàu ngày nay, người Hán ở phía Bắc sông Dương Tử (Trường Giang) chủ yếu sống du mục, lác đác trồng ngô (bắp), cao lương (bo bo) và người Bách Việt ở phía Nam sông Dương Tử, trồng lúa nước hơi bị siêu. Tết Nguyên Đán là lễ hội nông nghiệp, chắc chắn phải xuất phát từ người Bách Việt (trong đó có dân Ta), người Hán chỉ ăn theo thôi. Vậy gọi Tết Ta là đúng.