Musk đã nói rằng: “Bản thân công ty không có giá trị"

Theo Musk, các CEO của các công ty lớn thường bị cuốn vào các con số và đánh mất sứ mệnh của họ, đó là tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ “tuyệt vời”. 

“Nên tập trung nhiều hơn vào chính sản phẩm hoặc dịch vụ, ít thời gian hơn cho các cuộc họp hội đồng quản trị, ít thời gian hơn cho tài chính.”

Musk nói rằng sai lầm lớn nhất mà ông mắc phải với tư cách là lãnh đạo của cả Tesla và SpaceX là dành lượng thời gian đáng kể trong các cuộc họp để xem PowerPoint và bảng tính, thay vì ở ngoài nhà máy. 

Musk kêu gọi họ “hãy ra khỏi nơi chết tiệt và cho họ thấy rằng bạn quan tâm và rằng bạn không chỉ ở trong một văn phòng sang trọng nào đó ở đâu đó”.

Musk nói rằng nếu nhà lãnh đạo mải mê với những chi tiết phức tạp của các vấn đề kỹ thuật, điều đó sẽ giúp thúc đẩy tinh thần của lực lượng lao động và tiếp thêm sinh lực cho họ.