Mặt trời nhìn từ các hành tinh

Mặt trời nhìn từ các hành tinh
Hệ mặt trời bao gồm 8 hành tinh gần nhất là sao Thuỷ (Mercury) tiếp theo là sao Kim (Venus), Trái đất (earth), sao Hoả (Mars), sao Mộc (Jupiter), sao Thổ (Saturn), sao Thiên vương (Uranus) và sao Hải vương (Neptune). Ngoài ra trước đây người ta còn coi sao Diêm vương (Pluto) cũng thuộc hệ mặt trời.
Nếu chúng ta đứng trên các hành tinh khác nhau thì sẽ nhìn thấy mặt trời thế nào?
Sao thuỷ: cách mặt trời 57.9 triệu km. Khoảng cách này chỉ khoảng 39% từ trái đất tới mặt trời, nên trên sao thuỷ mặt trời nhìn thấy lớn khoảng gấp 3 lần so với từ trái đất.
Sao Kim: Mặt trời nhìn thấy từ sao Kim từ khoảng cách 107.8 triệu km (72% khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời). Do khí quyển sao Kim là những đám mây dày đặc, chứa nhiều axit sunfuric, mặt trời không khác gì một mảng sáng mờ mờ trong bầu trời u ám vĩnh viễn. Nếu có thể nhìn thấy, nó sẽ lớn hơn khoảng một nửa so với khi xuất hiện trên bầu trời Trái đất.
Trái đất: cách 149.6 triệu km từ mặt trời. Ở khoảng cách này, mặt trời bao phủ một khu vực trên bầu trời rộng khoảng nửa độ. Mặt trăng bao phủ cùng một khu vực. Điều này có nghĩa là khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và hành tinh của chúng ta, chúng ta sẽ thấy nhật thực.
Sao Hoả: cách khoảng 228.5 triệu km từ mặt trời. Vì sao Hỏa cách mặt trời hơn một lần rưỡi so với Trái đất, nên mặt trời xuất hiện tương ứng nhỏ hơn trên bầu trời bụi bặm của hành tinh.
Sao Mộc: khoảng 778.9 triệu km từ mặt trời, xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời khoảng 5,2 lần. Ở đây, mặt trời nhỏ hơn năm lần so với mặt trời chúng ta nhìn thấy từ Trái đất. Trên sao mộc chúng ta cũng có thể quan sát thấy nhật thực khi mặt trăng Europa của sao mộc đi qua giữa sao mộc và mặt trời. Lúc này ánh sáng mặt trời xuyên qua hành tinh khí quyển dày đặc chiếu sáng nó trong một vòng ánh sáng đỏ.
Sao Thổ: khoảng 1.4 tỷ km từ mặt trời (khoảng 9,5 lần xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời). Ở đây, các tinh thể nước và khí bao gồm amoniac khúc xạ ánh sáng mặt trời, tạo ra các hiệu ứng quang học tuyệt đẹp. Mặc dù ánh sáng mặt trời trên Sao Thổ mờ hơn khoảng 100 lần so với trên Trái đất, nhưng mặt trời vẫn sẽ quá sáng để nhìn mà không cần bảo vệ mắt.
Sao Thiên Vương: khoảng 2.89 tỷ km từ mặt trời, xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời khoảng 19 lần. Mặt trời nhìn từ sao thiên vương chỉ cỡ quả quýt.
Sao Hải vương: khoảng 4.5 tỷ km từ mặt trời, 30 lần xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời và nó có kích thước bằng một phần ba mươi khi nhìn từ Trái đất.
Sao Diêm Vương khoảng cách trung bình tới mặt trời khoảng 5.95 tỷ km, 40 lần khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời. Từ đây, ánh sáng mặt trời mờ hơn 1600 lần so với trên Trái đất. Tuy nhiên, nó sáng hơn 250 lần so với trăng tròn trên Trái đất - đủ sáng để vượt qua mọi vật thể khác trên bầu trời và khó có thể nhìn trực tiếp.
Ảnh mặt trời từ các hành tinh khác nhau: sao Thuỷ (Mercury), sao Kim (Venus), Trái đất (earth), sao Hoả (Mars), sao Mộc (Jupiter), sao Thổ (Saturn), sao Thiên vương (Uranus), sao Hải vương (Neptune) và sao Diêm vương (Pluto)

Related Posts

No comments: