Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Thí nghiệm] Kê đơn điện gió độc lập công suất 4800W

TT Thiết bị ĐV Tỷ giá USD Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 Inverter 6000w Cái               1       4,800,000 ₫ 1        4,800,000  
2 Turbine 500W Cái      23,150    $           193.8 4      17,945,880  
3 Bộ sạc điện gió Cái               1          358,000 ₫ 4        1,432,000  
4 Ắc quy Bình               1       3,500,000 ₫ 4      14,000,000  
Cộng                                          38,177,880  
Link khảo giá
http://bit.ly/2HbtCXx
http://bit.ly/2ZbEzhW
http://bit.ly/2Z5AnR3
http://bit.ly/2Zc9w5E