Tạp chí khoa học IEEE cấm nhân viên Huawei xuất bản.


Lệnh cấm của Mỹ đã ảnh hưởng, tác động to lớn đã lan sang giới làm khoa học.

Gần đây nhất, nhóm xuất bản Kỹ sư Điện và Điện tử (hay gọi tắt là IEEE) đã quyết định cấm nhân viên Huawei chỉnh sửa bài viết và thông tin trên tạp chí IEEE.

IEEE chịu trách nhiệm làm việc với các nhà khoa học và giáo sư từ khắp nơi trên thế giới để giúp phát triển công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong một tuyên bố:

“Chúng tôi không thể sử dụng các đồng nghiệp từ Huawei làm người đánh giá hoặc biên tập viên cho quy trình đánh giá trên tạp chí của mình ... Nếu chúng tôi tiếp tục làm như vậy, điều này có thể liên quan đến pháp lý nghiêm trọng.”

Sau tin tức này, Giáo sư Haixia Zhang từ Đại học Bắc Kinh đã gửi một lá thư tuyên bố từ chức của ông khỏi tổ chức IEEE. Trong thư, Zhang nói:

“Là một người làm việc khá lâu và là thành viên cấp cao của IEEE, tôi thực sự sốc khi biết rằng IEEE có liên quan đến cuộc chiến 'US-Huawei' vì đã thay thế tất cả những người đánh giá từ Huawei, vượt ra khỏi dòng suy nghĩ về Khoa học và Công nghệ cơ bản mà tôi đã được đào tạo và đang diễn ra trong sự nghiệp của tôi cho đến bây giờ .... Là một giáo sư, tôi không chấp nhận điều này. Do đó, tôi đã quyết định rời khỏi ban biên tập của IEEE NANO và IEEE JEMS cho đến một ngày nó trở lại với sự chính trực.”

Mặc dù một tổ chức như IEEE nằm ngoài phạm vi của những gì chúng ta thường đề cập, nhưng nó cho thấy mức độ ảnh hưởng của lệnh cấm này đối với Huawei.

Nếu không có gì thay đổi trước ngày 19 tháng 8 khi lệnh cấm của Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực, sẽ rất thú vị để xem những sẽ xảy ra .

LINK THAM KHẢO

Related Posts

No comments: