Tìm kiếm trang này

Động lực nào để phát triển mạng 6G.

Trí tuệ nhân tạo (#AI) đó là động lực chính cho việc phát triển mạng 6G.

Thế hệ tiếp theo, mạng di động 5G đang triển khai một số thành phố lớn trên thế giới, tương lai sẽ phủ sóng hầu hết những nơi cần thiết.

Mạng 5G là bước tiến đáng kể dựa trên mạng 4G trước đó, mạng 5G thử nghiệm đã cung cấp tốc độ tải xuống 600  megabits/s có khả năng nhanh hơn đáng kể khi đưa vào sử dụng, với 4G tốc độ tương ứng là 28 megabits/s, rõ ràng 5G tốt hơn về tốc độ với kết nối di động; không những thế, một số kết nối cố định khác cũng đã được thay thể bằng mạng 5G.

Độ trể được quan tâm khi phát triển mạng 5G do nhiều ứng dụng xử lý cần làm việc trong thời gian thực, mạng 5G được thiết kế với độ trể 1mili giây, với mạng 4G là khoảng 50mili giây.

Bất kỳ game thủ nào cũng cảm nhận được độ trễ của mạng và họ cảm nhận được sự quan trọng như thế nào, việc này làm cho điều khiển nhân vật trong game nhanh hơn.

Các nhà phát triển vũ khí cũng quan tâm đến độ trể trong việc điều khiển máy bay không người lái hoặc các cuộc tấn công sử dụng kết nối di động.

Điều gì làm cho mạng 6G tốt hơn mạng 5G hiện nay, đương nhiên là tốc độ tải xuống nhanh hơn nữa, khoảng tiếp cận cho mạng 6G khoảng 1terabit/s.

Nhưng điều gì cần đến tốc độ dữ liệu này, đó chính là trí tuệ nhân tạo thay thế con người giải quyết các bài toán trong thời gian thực.

Cụ thể hơn, khi giải bài toán xe tự lái tại một thành phố lớn là một thách thức và phức tạp, ở New York mỗi ngày có khoảng 2.7 triệu xe vào thành phố.

Các phương tiện tự lái trong tương lai cần phải biết bị trí, môi trường hoạt động của chúng và những phương tiện tham gia khác như xe đạp, người đi bộ và xe tự lái khác. AI sẽ đàm phán với phương tiện khác tại các nút giao và tối ưu đường đi với thời gian ngắn nhất.

Đó là một thách thức tính toán quan trọng, diễn ra trong thời gian nhanh chóng và kết thúc ngay sau đó, đồng thời chúng cung cấp dữ liệu cho các tính toán quan trọng cho các xe khác khi tham gia giao thông.

Để giải quyết các bài toán phân tán với nhiều kết nối và lượng dữ liệu lớn với độ trễ cực thấp. Ví dụ trên là một trường hợp cụ thể với xe tự lái.

Mạng 6G đang đặt trên bàn của nhà nghiên cứu, dự kiến nó ra đời sau 10 năm nữa, sự cần thiết là hiện hữu và khá quan trọng để giải quyết một số bài toán có độ phức tạp cao trong đời sống, giao thông, y tế, vũ trụ…