Tại sao thành công như thế mà bị phá sản?

TẠI SAO THÀNH CÔNG NHƯ THẾ MÀ BỊ PHÁ SẢN?
(Bài viết của GS Trương Nguyện Thành)

Bạn có thể nhận ra một số tên công ty trong danh sách tượng trưng (không đầy đủ) này

Kodak, Polaroid
Nokia, BlackBerry, Motorola
MySpace, Netscape, America Online
Nortel, Toshiba, Digital Equipment Corp, Compaq
JCPenny, Sears, Toys R Us
Circuit City, Radio Shack, CompUSA
Blockbuster

Những công ty lớn này từng trên đỉnh của thành công nhưng tại sao lại bị phá sản và biến mất trên thị trường?

Câu trả lời mà chúng ta thường nghe là 'Tại họ không đủ sáng tạo...

Xin lỗi họ là những công ty lớn và có nhiều nhân viên thông minh, sáng tạo và hiểu vấn đề cũng như những nguy cơ.  Vậy tại sao biết mà vẫn để bị chết?

Theo tôi nghĩ công ty cũng giống như con người.   Khi công ty hình thành thì bắt đầu xây dựng tư duy - những giá trị, tin tưởng, kinh nghiệm, giải pháp cho vấn đề, văn hóa, v.v.    Những tư duy ấy giúp cho công ty thành công ban đầu.   Con người làm việc trong công ty dần sẽ có tư duy ấy, từ cách suy nghĩ đến ăn mặt.  

Công nghệ thay đổi, xã hội thay đổi dẩn đến thị trường thay đổi.  Điều này đòi hỏi công ty phải thay đổi tư duy.

Con người muốn thay đổi tư duy rất rất khó. 

Công ty với hàng nghìn con người cùng tư duy muốn thay đổi càng khó hơn. 

Những lãnh đạo thường là những người lớn lên trong công ty nên tư duy càng khó thay đổi. Khi họ đưa ra những quyết định lúc nào cũng nghĩ rằng nó đúng bằng những kinh nghiệm thành công trong quá khứ và nó sẽ giúp công ty phát triển.

Khi công ty chết bản thân một số lãnh đạo không biết tại sao và thường đổ lỗi cho yếu tố ngoại vi. Một số vì bảo vệ quyền lợi cá nhân nên chấp nhận tầm nhìn ngắn hạn. 

Thật sự công ty chết tại vì tư duy của lãnh đạo!