Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Bàn về tiêu chuẩn thiết kế một nhà thông minh

Một ngôi nhà thông minh thường có tiêu chuẩn sau:

1-Điều khiển: hệ thống các công tắc cảm ứng, chạm điều khiển trên điện thoại, trên bảng điều khiển chung…

2-An toàn: là thiết kế chú ý đến vấn đề an toàn cho thành viên trong gia đình: như các yếu tố về: chất lượng không khí, độ ẩm, nhiệt độ, thành phần CO2, phát hiện khí độc,…

3-An ninh: phát hiện và phản ứng lại với các đột nhập, can thiệp từ bên ngoài vào hệ thống nhà thông minh cũng như ngôi nhà và thành viên trong gia đình.

4-Thông minh: nói chung, đó là thay thế “chạm điều khiển” bằng “hiểu điều khiển”; trí tuệ nhân tạo cho nhiệt độ, điều hòa nhiệt độ; phân tích đất và tự động bón phân, tưới tiêu; nhận dạng khuôn mặt và điều khiển kênh tivi theo thói quen của từng thành viên…

Tất nhiên, những yếu tố đó được thiết kế trong một hệ thống duy nhất, nhận biết đơn giản về sự duy nhất này là tất cả thiết bị được quản lý trong một phần mềm duy nhất, dữ liệu được trao đổi xuyên suốt trong hệ thống giữa hai thiết bị bất kỳ thuộc hệ thống; ví dụ như: có người đi qua camera vào ban đêm thì đèn sáng.

Sau đây một vài câu chuyện mình đặt ra để các bạn thảo luận:

Hệ thống của bạn phản ứng, hoạt động thế nào?

#1: Khi phát hiện có cháy

#2: Khi phát hiện có đột nhập

#3: Khi mất (cúp) điện lưới

#4: Ông A ngồi ở phòng khách thì tivi chuyển kênh yêu thích của ông ấy

#5: Trí tuệ nhân tạo cho điều hòa không khí

#6: Nhận dạng khuôn mặt và các phản ứng mang tính tiện nghi cho ngôi nhà.