(trithuc.vn) Người Đức làm Xoong nồi sử dụng đến 100 năm.

xoong noi1- Người Đức tôn trọng giá trị trường tồn,

2- Người Đức chú trọng bản chất, cân nhắc lâu dài,

3- Người Đức không tin có hàng tốt giá rẻ.

XEM VIDEO:

Related Posts
Disqus Comments