Tìm kiếm trang này

🔴Trình duyệt đám mây Puffin làm việc như thế nào?

Máy chủ đám mây của Puffin làm việc như thế nào

Trình duyệt đình đám Puffin trong thời gian gần đây với công nghệ điện toán đám mây hoạt động như thế nào?

Khi bạn duyệt bằng máy chủ đám mây của Puffin, trang sẽ tải nhanh hơn, máy tính của bạn sẽ an toàn hơn và sẽ tiết kiệm CPU và bộ nhớ hơn.

Puffin đầu tiên sẽ tải trang web trong các máy chủ đám mây tốc độ cao và gửi dữ liệu nén đến máy tính của bạn.Tốc độ tải trang của bạn nhanh hơn không chỉ vì máy chủ đám mây xử lý trước trang web mà còn vì nó nén dữ liệu để bạn tải xuống ít dữ liệu hơn để hiển thị trang web.

Máy chủ đám mây cũng bảo vệ máy tính của bạn bằng cách chặn bất kỳ trang web độc hại nào khỏi máy tính của bạn.Bởi vì các trang web được xử lý bằng đám mây, nên bất kỳ mã độc hại nào đều hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận máy tính của bạn.Máy tính của bạn sẽ chỉ nhận được 100% dữ liệu an toàn từ các máy chủ đám mây.

Khi sử dụng máy chủ đám mây để chia sẻ tải trình duyệt web, bạn có thể tiết kiệm được hơn 50% tải CPU và mức sử dụng bộ nhớ so với các trình duyệt web khác.

Hiểu Trạng thái Máy chủ Đám mây

Khi bạn nhấp vào biểu tượng ở phía trước hộp nhập URL, Puffin sẽ hiển thị trạng thái của máy chủ đám mây, như ví dụ dưới đây.

  • Bật Máy chủ Đám mây - Một nút chuyển đổi có thể bật hoặc tắt việc sử dụng máy chủ đám mây cho tab hiện tại.

img_cloud_server

  • Tiết kiệm Dữ liệu - Số liệu thống kê hàng tháng cho hiệu suất tiết kiệm dữ liệu.Số liệu đo là lượng dữ liệu tiết kiệm được, nghĩa là lượng dữ liệu máy chủ đám mây đã gửi đến máy tính của bạn trừ đi lượng dữ liệu máy chủ đám mây đã nhận được, trên tổng số lượng dữ liệu máy chủ đám mây nhận được từ các trang web.Tỷ lệ phần trăm cao hơn có nghĩa là mức tiết kiệm dữ liệu cao hơn.

    Lưu ý rằng các stream video có thể không truyền qua máy chủ đám mây, không được bao gồm trong số liệu đo.

  • IP Máy chủ Đám mây - Đây là vị trí và địa chỉ IP của thực thể máy chủ đám mây chuyên dụng cho phiên làm việc hiện tại của bạn.Máy chủ đám mây trông giống như một máy chủ proxy cho các trang web.Nó sẽ truyền địa chỉ IP cục bộ của bạn đến các máy chủ web.Nhưng một số trang web không phát hiện được địa chỉ IP cục bộ của bạn.Trong trường hợp đó, nó có thể hiển thị địa chỉ IP và vị trí của bạn dựa trên IP của máy chủ đám mây.
  • IP Cục bộ của bạn - Đây là vị trí và địa chỉ IP công cộng của máy tính của bạn.Lưu ý rằng tên quốc gia hoặc khu vực được ước tính từ địa chỉ IP của bạn.Có thể là không chính xác.Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ VPN sẽ thay đổi địa chỉ của bạn.
Ngừng Sử dụng Máy chủ Đám mây

Máy chủ đám mây cung cấp những lợi ích lớn cho người dùng Puffin Browser, nhưng có thể có một số trường hợp trang web hoặc môi trường mạng của bạn không hoạt động với các máy chủ đám mây.Nếu bạn cần tắt việc sử dụng máy chủ đám mây cho tab hiện tại, chỉ cần nhấp vào nút chuyển đổi trong cửa sổ trạng thái máy chủ đám mây.Nó sẽ sử dụng chế độ cục bộ để truy cập vào máy chủ web một cách trực tiếp cho đến khi bạn bật máy chủ đám mây trở lại.

Vui lòng lưu ý rằng việc tắt sử dụng máy chủ đám mây sẽ giảm mức bảo vệ máy tính của bạn. Puffin Browser sẽ sử dụng một màu nổi bật để cảnh báo một tab đang ở chế độ cục bộ.