|Sản phẩm| Giải pháp và triển khai tưới tiêu thông minh

VƯỜN THÔNG MINH - SMART GARDENING

image_thumb74
NHẤT NƯỚC, nhì phân, TAM CẦN, tứ giống”
Các đặc điểm của hệ thống:
1. Điều khiển tưới bất kỳ nơi đâu từ chiếc điện thoại của bạn
2. Lập một kế hoạch tưới tiêu theo kinh nghiệm chăm sóc hàng ngày của bạn.
3. Tự động tưới thông minh dựa vào dữ liệu được cung cấp từ máy chủ thời tiết.
4. Kết nối với Nhà thông minh để làm cho Nhà + Vườn của bạn tuyệt vời hơn.

rachio-smart-sprinkler-670x335
Ứng dụng:
1. Tưới cây hệ thống sân vườn.
2. Tưới giàn hoa Phong lan.
3. Tưới, tiêu cho hệ thống sản xuất rau sạch, nông nghiệp thông minh.image_thumb76

Liên hệ: VTMS CO.,LTD với số điện thoại 0919.501.905 hoặc 0942.898.343

Related Posts

No comments: