Tìm kiếm trang này

|IDEAS| Công tơ điện IoT, Điện mặt trời, Token, Blockchain

vtm-s(5).com

Năng lượng mặt trời được đánh giá sẽ là năng lượng của tương lai vì nó vô hạn, ít ảnh hưởng đến môi trường so với các nguồn năng lượng khác, thúc đẩy mọi công dân phát triển điện mặt trời là trách nhiệm của mỗi quốc gia trên thế giới.

Công tơ điện có khả năng đo được lượng điện(kw) lấy từ điện lưới để sử dụng và ngược lại, đếm lượng điện hòa vào lưới từ hệ thống pin mặt trời của mỗi gia đình tạo ra.

Công tơ điện này có kết nối vào #internet để trao đổi và xử lý các số liệu liên quan.

Nền tảng nào cho phép thực hiện điều này:

Đối với hệ thống điện mặt trời hiện nay đã có bộ hòa lưới: cho phép đưa lượng điện vào lưới, bù lượng điện còn thiếu từ lưới vào gia đình do lượng điện tạo ra không đáp ứng được công suất thiết bị.

✓ Token được xem như năng lượng để thanh toán trong hệ thống này.

✓ Sự trao đổi #token giữa các điểm sản xuất và tiêu thụ điện năng sử dụng hợp đồng thông minh #SmartContract giữa các công tơ điện với nhau dựa trên công nghệ #Blockchain.

Chi trả thông minh:

✓ Thanh toán giữa nhà bán điện và người sử dụng đó là công việc hoàn toàn tự động diễn ra tại các công tơ điện thông qua hợp đồng thông minh.

✓ Bạn cũng có thể tưởng tượng rằng: nếu hệ thống điện của bạn dư thừa 1KW điện được hòa vào mạng lưới bạn thu về cho hợp đồng của mình là 1 token, và ngược lại bạn phải chi trả 1 token nếu bạn sử dụng 1KW điện năng.

Thúc đẩy:

✓ Nhà đầu tư đó là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có thể đầu tư và tạo ra giá trị kinh tế bằng cách đáp ứng nhu cầu của mình, đồng thời có thể bán lượng điện dư thừa hòa vào lưới quốc gia.

Ý nghĩa:

✓ Bảo vệ môi trường

✓ Nâng cao đời sống bằng cách sử dụng nguồn điện giá rẻ.

Phát hành, niên yết token kêu gọi đầu tư để gây quỹ xây dựng hạ tầng phần mềm, phần cứng và các nguyên tắc thanh toán trao đổi token, duy trì con người để phát triển hệ thống.

giphy