Tìm kiếm trang này

Âm lịch

[QC] Khóa cửa thông minh Yale Touchscreen Deadbolt Door Lock (YRD220)

🔄Chức năng:
൹. Mở khóa bằng chìa hoặc mật mã với phím bấm cảm ứng.
൹. Điều khiển đóng/mở khóa bằng cách chạm trên điện thoại từ bất kỳ nơi đâu.
൹. Đóng/mở tất cả khóa trong nhà bằng một lần chạm duy nhất.
൹. Tự động ra lệnh khóa cửa khi phát hiện bạn rời khỏi nhà mà quên không khóa hoặc khi phát hiện sớm các đột nhập vào ngôi nhà.
൹. Nhận dạng khuôn mặt thành viên trong gia đình và ra lệnh mở/đóng cửa.

🔄 Thêm thiết bị, thêm kịch bản để làm cho cuộc sống dễ dàng, đơn giản và tiện nghi hơn.

🔄Hình ảnh sản phẩm:
Màu đen
Màu bạc
Màu vàng

🔄 Địa chỉ liên hệ: |XEM|