Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Trình biên tập tuyệt vời cho Google Blogger

1475394749_open-live-writer൹. Phần mềm có tên Open Live Writer giúp các nhà biên tập dễ dàng viết bài với đầy đủ công cụ của một trình soạn thảo văn bản.

൹. Phần mềm cũng hỗ trợ biên tập Wordpress và nhiều blog phổ biến khác.

൹. Với mã nguồn mở giúp nhà phát triển tùy biến công cụ theo cách riêng của mình.

൹. Bạn có thể tải về và cài đặt tại đây |TẢI|