Tìm kiếm trang này

[Thách thức mới cho Nhà thông minh] Hiểu để điều khiển thiết bị là hướng mới trong phát triển hệ thống nhà thông minh.

-Hiện tại, nhà thông minh đang phát triển trong giai đoạn [chạm để điều khiển].
-Tuy nhiên, [hiểu để điều khiển] được nhận định là xu hướng mới trong tương lai
-Trước hết, muốn thực hiện được việc này, ngôi nhà thông minh của bạn phải phân biệt được thành viên trong gia đình là ai (Who is this.), sau khi nhận dạng thành viên thì các kịch bản, thiết bị học hành động ghi nhận và sản sinh ra các thói quen trên hệ thống, từ ghi nhận đó giúp có ngôi nhà hiểu biết hơn về từng thành viên và điều khiển thiết bị gần với ý muốn mỗi thành viên nhất.
-Làm thế nào để nhận dạng được thành viên: câu hỏi khó theo từ cấp độ.
Trả lời theo hai câu hỏi cấp độ sau, giúp bạn hiểu được.
1-Thành viên đang ở nhà hay đã rời khỏi nhà? đơn giản chúng ta cần trang bị cho thành viên một cảm biến hiện diện gắn vào ô tô, hoặc chùm chìa khóa, thế là bài toán đã được giải quyết.
2-Thành viên đang ở đâu trong nhà và đang tương tác gì với ngôi nhà, từ đó giúp hệ thống điều khiển thiết bị dựa vào thói quen cụ thể từng thành viên, và xa hơn nữa là bài toán về an ninh cho ngôi nhà? bài toán không hề dễ tí nào?

Giải thưởng cho vấn đề: liên hệ