Tìm kiếm trang này

[Thách thức mới cho Nhà thông minh] Hiểu để điều khiển thiết bị là hướng mới trong phát triển hệ thống nhà thông minh.

-Hiện tại, nhà thông minh đang phát triển trong giai đoạn [chạm để điều khiển].

-Tuy nhiên, [hiểu để điều khiển] được nhận định là xu hướng mới trong tương lai

-Trước hết, muốn thực hiện được việc này, ngôi nhà thông minh của bạn phải phân biệt được thành viên trong gia đình là ai (Who is this.), sau khi nhận dạng thành viên thì các kịch bản chuyên học thói quen và/hoặc thiết bị học thói quen ghi nhận và tạo ra thói quen cho từng thành viên trong ngôi nhà, từ nhận biết thói quen đó ngôi nhà hiểu biết hơn về từng thành viên và điều khiển thiết bị gần với ý muốn mỗi thành viên nhất mà không cần chạm trên điện thoại/bảng điều khiển

-Làm thế nào để nhận dạng được thành viên: câu hỏi khó theo từ cấp độ.
Trả lời theo hai câu hỏi cấp độ sau, giúp bạn hiểu được:

1-Thành viên đang ở nhà hay đã rời khỏi nhà? đơn giản chúng ta cần trang bị cho thành viên một cảm biến hiện diện gắn vào ô tô, lấy vị trí điện thoại, chùm chìa khóa gắn GPS,... bài toán đã được giải quyết.

2-Thành viên đang ở đâu trong nhà và đang tương tác gì với ngôi nhà, từ đó giúp hệ thống dựa vào thói quen cụ thể từng thành viên để điều khiển phù hợp. Để biết thành viên ở đâu trong ngôi nhà và tương tác gì? chúng ta có thể sử dụng camera nhận dạng khuôn mặt có gắn nhãn thời gian, tương tự các sự kiện trên hệ thống như mở cửa, bật đèn,... cũng cần gắn nhãn thời gian.

Gợi mở ngắn về thách thức này, hi vọng giúp các bạn có cái nhìn về tương lai phát triển của nhà thông minh.